In Coven Enodia werken we met Hekate. Dit doen wij niet vanuit een reconstructief perspectief, maar vanuit een moderne en persoonlijke invalshoek. In de coven is ook ruimte om jou eigen beeld van deze godin te vormen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat iedereen Hekate op een andere manier ervaart, omdat zij zich in de vorm zal tonen wat iemand nodig heeft.

Instroom is één keer per jaar met Samhain (open voor 2024). We beginnen dan eerst met een kennismakingsperiode van drie maanden. In deze periode zal je kennismaken met mij (de Hoge Priesteres) en de andere coven leden. Tijdens de eerste coven dates krijg je lessen mee met basiskennis van hekserij en wicca. En omdat wij in onze coven hoofdzakelijk werken met Hekate, zal je deze periode ook gaan gebruiken om te voelen of jij je ook aan deze godin wil binden. Bij de laatste les zullen wij een klein ritueel houden en zullen we besluiten of we samen verder gaan. Wanneer we verder gaan met elkaar, zal er ook een toewijdingsritueel gehouden worden waar alle coven leden bij aanwezig zijn.

We gaan werken met sleutels, zoals ik ze ook aangereikt heb gekregen van Hekate. Je zal tijdens deze reis wijdingen ontvangen, waarbij er een mogelijkheid bestaat om de wijding tot Hoge Priester(es) te ontvangen.

De eerste sleutel is de sleutel van het licht (zo boven), oftewel je persoonlijke kracht. Je leert je Witch Flame te activeren en je eigen energie te vergroten. Je gaat jezelf (nog) beter leren kennen en wordt uitgedaagd jezelf in het licht te zetten.

De tweede sleutel is de sleutel van de schaduw (zo beneden). We gaan onze schaduwen onderzoeken. Hoe diep je wilt gaan, zal je zelf moeten bepalen. Ook kijken we naar de meer duistere onderwerpen en hoe we onszelf kunnen beschermen.

De derde sleutel is de sleutel van het hart (zo binnen). Je gaat onderzoeken waar je passie en kracht ligt binnen de hekserij. Hier zal ook zelfstudie vereist zijn, je gaat je eigen onderwerp verder uitdiepen.
In combinatie werken we ook aan de laatste sleutel, de sleutel van de priester(es) (zo buiten) en zal je leren hoe jij als priester(es) de mensen om je heen kan helpen met je kennis en kunde. Zoals het maken en geven van lessen, leiden van rituelen en het geven van spirituele raad.

De coven dates zullen voornamelijk op een zondag en in Tilburg (Noord-Brabant) plaatsvinden. Per kwartaal zullen er altijd twee lessen en één fysiek ritueel zijn. Rituelen kunnen ook, als dit passender is voor de viering, op een zaterdagavond gehouden worden. De datums zullen ruim van te voren bekend gemaakt worden.

Ik zal nooit iemand uitnodigen om bij de coven aan te sluiten, ieder zal deze stap zelf en uit vrije wil moeten nemen.

Mocht je verder vragen hebben, mail dan gerust naar info@enodia.nl.

Blessed Be Astrid/Enodia